GAL00082.JPEG
לוגו שקוף .png

Restaurant & Bar

made with love
simply delicious.

הסיפור שלנו התחיל כבר לפני מאה שנה

  שחיה במעמקי הים  maresa  על אישה אגדית בשם 

,שבכל פעם שהייתה שומעת מחיאות כפיים

 .השמיים בין רגע התחלפו לצבע ורוד

  , מהמצולות maresa אז החלטנו להרים את  

,עם הטעמים שלנו והאווירה שלכם

בואו לצבוע איתנו את המרינה

GAL09628.JPEG
GAL09905.JPEG

A Fresh and
Eclectic Cuisine