top of page
צולם באהבה - יובל אליאס  (177 of 309).jpg

Restaurant & Bar

made with love
simply delicious.

הסיפור שלנו התחיל כבר לפני מאה שנה

  שחיה במעמקי הים  maresa  על אישה אגדית בשם 

,שבכל פעם שהייתה שומעת מחיאות כפיים

 .השמיים בין רגע התחלפו לצבע ורוד

  , מהמצולות maresa אז החלטנו להרים את  

,עם הטעמים שלנו והאווירה שלכם

בואו לצבוע איתנו את המרינה

GAL09628.JPEG
צולם באהבה - יובל אליאס  (87 of 309).jpg

A Fresh and
Eclectic Cuisine

bottom of page